• ปิดการฝึกทหารใหม่ 1/57

  รองผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้กรุณา เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 และเปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ และมอบรางวัลครูฝึกดีเด่น ผู้ช่วยครูฝึกดีเด่น ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2557 Read More
 • รับกำลังพลสำรอง ปี 57

  กองพันทหารสื่อสารที่ 3 รับกำลังพลสำรองเข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร กำหนด 1 วัน ในวันที่ ซึ่งเป็นกำลังพลสำรอง บัญชี 1/57 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยได้รู้สถานภาพกำลังสำรองตามที่กองทัพบกกำหนด ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2557 Read More
 • มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล

  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้กรุณา มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ของกำลังพล ประจำปี 2557 จำนวน 5 ทุน ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2557 Read More
 • กิจกรรม ท.ทหารฟันดี

  กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดกิจกรรม ท.ทหารฟันดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันของกำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 โดยจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษา ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 ณ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2557 Read More
 • วันเยี่ยมญาติทหารใหม่

  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ให้การต้อนรับญาติๆ ของทหารใหม่ที่เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 57 ณ กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2557 Read More
 • เปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/57

  ผบ.ส.พัน.3 ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2557 และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมมอบรางวัลแก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ที่มีความประพฤติดีเด่นและยิงปืนดีเด่น และมอบธงประจำหน่วยฝึก Read More
 • รดน้ำขอพร ผบ.ส.พัน.3

  เนื่องในเทศการสงกรานต์ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 จึงได้จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมในประเพณีสงกรานต์ Read More
 • รับตรวจอุดมการณ์ทหาร

  กองพันทหารสื่อสารที่ 3 รับคณะชุดตรวจการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร ของ กองทัพบก ประจำปี 2557 โดยมี ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2557 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ข่าวสารกองทัพบก
image

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน image

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์รับสมัครพลอาสาสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเลื่อนฐานะเป็น นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๖๓ อัตรา  

 
image

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ image

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็น พลอาสามัคร เหล่า ทหารสารวัตร 

 
image

การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ image

การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
image

รับสมัครกำลังพลเพื่อรับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์image

รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ข่าวกองทัพบกทั้งหมด

สิทธิกำลังพล

a1

TMB

a5

a6

TMB

ส่วนการเรียนรู้

TMB

TMB

a5

a6

รับชมคลิป

km

km

km

km