• ปิดการฝึกทหารใหม่ 1/57

  รองผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้กรุณา เป็นประธาน พิธีปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 และเปิดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ และมอบรางวัลครูฝึกดีเด่น ผู้ช่วยครูฝึกดีเด่น ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2557 Read More
 • รับกำลังพลสำรอง ปี 57

  กองพันทหารสื่อสารที่ 3 รับกำลังพลสำรองเข้ารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร กำหนด 1 วัน ในวันที่ ซึ่งเป็นกำลังพลสำรอง บัญชี 1/57 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยได้รู้สถานภาพกำลังสำรองตามที่กองทัพบกกำหนด ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2557 Read More
 • มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล

  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้กรุณา มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ของกำลังพล ประจำปี 2557 จำนวน 5 ทุน ณ กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2557 Read More
 • กิจกรรม ท.ทหารฟันดี

  กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดกิจกรรม ท.ทหารฟันดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันของกำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 โดยจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษา ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 ณ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2557 Read More
 • วันเยี่ยมญาติทหารใหม่

  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ให้การต้อนรับญาติๆ ของทหารใหม่ที่เดินทางมาเยี่ยมกำลังพลทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 57 ณ กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2557 Read More
 • เปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/57

  ผบ.ส.พัน.3 ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1 ประจำปี 2557 และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมมอบรางวัลแก่กำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ที่มีความประพฤติดีเด่นและยิงปืนดีเด่น และมอบธงประจำหน่วยฝึก Read More
 • รดน้ำขอพร ผบ.ส.พัน.3

  เนื่องในเทศการสงกรานต์ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 จึงได้จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมในประเพณีสงกรานต์ Read More
 • รับตรวจอุดมการณ์ทหาร

  กองพันทหารสื่อสารที่ 3 รับคณะชุดตรวจการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร ของ กองทัพบก ประจำปี 2557 โดยมี ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2557 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • ข่าวสารกองทัพบก
image

ขว.ทบ.คัดเลือกบุคคลตำแหน่งเสมียนประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ image

ขว.ทบ.จะดำเนินการคัดเลือกตัวบุคคลไปดำรงตำแหน่ง เสมียน ประจำ สน.ผชท.ทบ. ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (เดินทาง 1 ต.ค.59) รวม 4 ตำแหน่ง  

 
image

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ กองทัพบก image

กองทัพบกขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ กองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2557 “พัฒนาองค์ความรู้ สู่วิสัยทัศน์กองทัพบก” 

 
image

การจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปี 57 image

การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
image

รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์  ปี 57image

รับสมัครกำลังพลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ข่าวกองทัพบกทั้งหมด

2558

สิทธิกำลังพล

a1

TMB

a5

a6

TMB

ส่วนการเรียนรู้

TMB

TMB

a5

a6

รับชมคลิป

km

km

km

km