• รับตรวจอุดมการณ์ทหาร

    กองพันทหารสื่อสารที่ 3 รับคณะชุดตรวจการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร ของ กองทัพบก ประจำปี 2557 โดยมี ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2557 Read More
  • รดน้ำขอพร ผบ.ส.พัน.3

    เนื่องในเทศการสงกรานต์ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 จึงได้จัดพิธีรดน้ำขอพร ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมในประเพณีสงกรานต์ Read More
  • 1
  • 2
  • ข่าวสารกองทัพบก
image

การจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ image

การดำเนินการจัดหานายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 
image

กรมการเงินทหารบกค์รับสมัคร เข้าเป็นนายทหารประทวน จำนวน 24 อัตรา image

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 24 อัตรา

 
image

ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชมเชยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชมเชยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 
image

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสัญลักษณ์และรณรงค์ป้องกันการทุจริต

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศานา

 

ข่าวกองทัพบกทั้งหมด

ตารางการแข่งฟุตบอล
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน


football
ตารางการแข่งฟุตบอล
พลทหาร


football2

สิทธิกำลังพล

a1

TMB

a5

a6

TMB

ส่วนการเรียนรู้

TMB

TMB

a5

a6

รับชมคลิป

km

km

km

km