• รับ นนส.เหล่า ส.

    กองพันทหารสื่อสารที่ 3 มีความยินดีสนับสนุนการใช้พื้นที่สำหรับการฝึกภาคสนามของ นนส. เหล่า ส. หลักสูตร 1 ปี รุ่น18/57 ในห้วงวันที่ 20 - 24 เมษายน 2558   Read More
 • โครงการทำความดีเพื่อในหลวง

     เรียนเชิญกำลังพลร่วมบริจาคกับโครงการทำความดีเพื่อในหลวง สร้างโลงศพบริจาควัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล Read More
 • พล.ร.3 ตรวจคุณภาพชีวิต

    พ.อ.ทักษพล   ศิริรักษ์ เสธ.พล.ร.3/หน.ชุดตรวจและคณะชุดตรวจ ทำการตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2558 ต่อหน่วย ส.พัน.3 ในวันที่ 17 มี.ค. 2558  Read More
 • วันเด็กแห่งชาติ

  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้กรุณา มอบทุนการศึกษาและของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรหลาน ของกำลังพล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

2558

สิทธิกำลังพล

a1

TMB

a5

a6

TMB

ส่วนการเรียนรู้

TMB

TMB

a5

a6

รับชมคลิป

km

km

km

km