• พล.ร.3 ตรวจคุณภาพชีวิต

    พ.อ.ทักษพล   ศิริรักษ์ เสธ.พล.ร.3/หน.ชุดตรวจและคณะชุดตรวจ ทำการตรวจการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2558 ต่อหน่วย ส.พัน.3 ในวันที่ 17 มี.ค. 2558  Read More
 • วันเด็กแห่งชาติ

  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้กรุณา มอบทุนการศึกษาและของขวัญวันเด็กให้แก่บุตรหลาน ของกำลังพล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 Read More
 • กิจกรรม ท.ทหารฟันดี

  กองทันตกรรม รพ.ค่ายสุรนารี ได้จัดกิจกรรม ท.ทหารฟันดีเพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันของกำลังพลในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 โดยจัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษา ณ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 ณ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 3 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2557 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 div33

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ.
พล.ร.3 แจ้งให้ทราบว่า รร.จปร. กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. ปะจำปี 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มี.ค. 58 โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.crma.ac.th

div33

พล.ร.3 กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
กองพลทหารราบที่ 3/กองกำลังสรุศักดิ์มนตรี ร่วมกับวัดศาลาลอย กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

div33

รับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือนเข้ารับราชการ 
พล.ร.3 รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 อัตรา

ข่าว พล.ร.3 ทั้งหมด

2558

สิทธิกำลังพล

a1

TMB

a5

a6

TMB

ส่วนการเรียนรู้

TMB

TMB

a5

a6

รับชมคลิป

km

km

km

km