• รับตรวจคุณภาพชีวิต

    พ.อ.มงคล หอทอง รอง เสธ.พล.ร.3 และคณะชุดตรวจพล.ร.3 ได้ทำการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2558 ต่อหน่วย ส.พัน.3 ในวันที่ 7 พ.ค. 2558 Read More
 • การสอนพิเศษบุตรหลานกำลังพล

    พ.ท.ยุทธศิลป์ ผาสุขมูล ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 3 ได้สอนพิเศษให้กับบุตรหลานกำลังพลในหน่วย กองพันทหารสื่อสารที่ 3  Read More
 • การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.3

    พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร รอง ผบ.พล.ร.๓ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.3 และรับฟังการบรรยายสรุปเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58  ในวันที่ 30 เม.ย. 2558 Read More
 • ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1 กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล

    เนื่องด้วยทหารกองประจำการ รุ่นปี 2556 ผลัดที่ 1 ได้เข้ามารับราชการทหาร ซึ่งครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค. 2558 เพื่อเป็นเกียรติแก่หทารกองประจำการและได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ารรับราชการทหาร พล.ร.3 จึงจัดให้มีพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลแก่ทหารกองประจำการที่ได้รับการปลดปล่อยเป็นประจำทุกผลัด Read More
 • โครงการทำความดีเพื่อในหลวง

     เรียนเชิญกำลังพลร่วมบริจาคกับโครงการทำความดีเพื่อในหลวง สร้างโลงศพบริจาควัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

2558

สิทธิกำลังพล

a1

TMB

a5

a6

TMB

ส่วนการเรียนรู้

TMB

TMB

a5

a6

รับชมคลิป

km

km

km

km